Status realizacije projekta

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. - status realizacije projekata

Objava: 25. veljače 2022.

Ažurirano 25.02.2021. godine

IZGRAĐENI SUSTAVI U FUNKCIJI

U sklopu Istarskog vodozaštitnog sustava do sada je izgrađeno i stavljeno u funkciju 17 sustava kanalizacije malih naselja, od kojih veći dio s pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

To su sustavi:

 1. kolektorska mreža Roč i UPOV Roč, 500 ES, lociran u naselju Rim, (grad Buzet, sliv izvora Sveti Ivan)
 2. kolektorska mreža Prhati i UPOV Prhati, 200 ES, lociran u naselju Regulići, (općina Barban, sliv izvora Rakonek)
 3. kolektorska mreža Rudani i UPOV Rudani, 200 ES (općina Žminj, sliv izvora Rakonek)
 4. kolektorska mreža Topit i UPOV Topit, 200 ES (općina Raša, sliv izvora Fonte Gaja)
 5. kolektorska mreža Kašćerga i UPOV Kašćerga, 150 ES (grad Pazin, sliv akumulacije Butoniga)
 6. kolektorska mreža Marčenegla i Marčeneško Polje i UPOV, 100 ES, lociran u naselju Marčeneško Polje (grad Buzet, sliv akumulacije Butoniga)
 7. kolektorska mreža Vrh i UPOV Vrh, 150 ES (grad Buzet, sliv akumulacije Butoniga)
 8. kolektorska mreža Grdoselo i UPOV Grdoselo, 100 ES (grad Pazin, sliv akumulacije Butoniga)
 9. kolektorska mreža Šćulci – Paladini i UPOV Šćulci – Paladini, 100 ES, lociran ispod naselja Šćulci (grad Buzet, sliv akumulacije Butoniga)
 10. kolektorska mreža Draguć i UPOV Draguć, 100 ES (općina Cerovlje, sliv akumulacije Butoniga)
 11. kolektorska mreža Cesari – Bašići – Šajkovići-Tončići i UPOV na lokaciji Cesari, 150 ES (grad Pazin, sliv akumulacije Butoniga)
 12. kolektorska mreža Podmeja – Cerje – Grimalda i UPOV u Podmeji, 100 ES (općina Cerovlje, sliv akumulacije Butoniga)
 13. kolektorska mreža Ritošin Brig i UPOV Ritošin Brig 150 ES, (općina Vižinada, sliv izvora Gradole)
 14. kolektorska mreža Mandalenčići i UPOV Mandalenčići, 200 ES (općina Gračišće, sliv izvora Rakonek)
 15. kolektorska mreža Štrmac (općina Sveta Nedjelja, sliv izvora Fonte Gaja)– priključenje potrošača i spajanje na postojeći sustav Grada Labina
 16. kolektorska mreža Lindar (grad Pazin, sliv izvora Rakonek) – priključenje potrošača i spajanje na postojeći sustav Grada Pazina
 17. kolektorska mreža Ročko Polje (grad Buzet, sliv izvora Sveti Ivan) – priključenje potrošača i spajanje na postojeći sustav naselja Roč
 18. kolektorska mreža Brajkovići – Trviž i UPOV u Trvižu 1200 ES (grad Pazin, sliv izvora Gradole)

Ukupna duljina kanalizacijske mreže u funkciji je oko 70 kilometara, pretežno gravitacijskih kolektora, a u dijelovima naselja postavljeni su i tlačni kolektori i pripadajuće crpne stanice, njih 32 već u funkciji. Cjevovodi kanalizacijske mreže su promjera oko 300 mm, od polietilena ili poliestera (u državnim cestama), a crpne stanice su većinom montažne, s kućištem od poliestera, s ugrađenim pumpama i nadzornim sustavom, dok su samo kod većih crpnih stanica odabrane betonske. Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda su u rasponu kapaciteta od 100 do 1200 ekvivalent stanovnika (ES). Jedan ES odgovara opterećenju jednog stanovnika, odnosno organskom opterećenju od 60 g/dan organske tvari izražene kao BPK5 (petodnevna biološka potrošnja kisika). Na svim UPOV-ima primijenjen je drugi ili treći stupanj pročišćavanja. Stupanj pročišćavanja označava koje se opterećenje iz vode uklanja: prvi stupanj podrazumijeva mehaničko pročišćavanje, uklanjanje krupnijih nečistoća i suspendirane tvari; drugi stupanj podrazumijeva primjenu biološkog postupka pročišćavanja otpadne vode uz aeraciju (upuhivanje zraka) radi uklanjanja organskog opterećenja (spojeva ugljika); treći stupanj znači uklanjanje iz otpadne vode hranjivih soli dušika i fosfora.

Na ove sustave do sada je spojeno oko 600 potrošača što odgovara broju od oko 1800 ES-a, UPOV-i su u radu (četiri UPOV-a su još u probnom radu).

SUSTAVI PRED DOVRŠETKOM ILI U IZGRADNJI

 1. Vicani -Sveti Bartul – kolektorska mreža naselja (općina Raša, sliv izvora Fonte Gaja), je izgrađena, dok je izgradnja pripadajućeg UPOV-a u tijeku.
 2. Loborika – kolektorska mreža naselja (općina Marčana, sliv bunara Valdragon i Jadreški) – izgradnja kolektorske mreže je dovršena i ishođena uporabna dozvola, a pripadajući UPOV kapaciteta 2000 ES je izgradnji.
 3. Rapavel- kolektorska mreža naselja (općina Vižinada, sliv izvora Gradole) je dovršena, a pripadajući UPOV kapaciteta 200 ES gradit će se ove godine
 4. Zarečje – kolektorska mreža naselja (grad Pazin, sliv izvora Rakonek) je dovršena s planiranim početkom izgradnje uređaja 200 ES u ovoj godini.
 5. Marceljani – kolektorska mreža naselja (grad Labin, sliv izvora Fonte Gaj) je u izgradnji i spojit će se na postojeći sustav grada Labina
 6. Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi – kolektorska mreža naselja (općina Vižinada, sliv izvora Gradole) je u izgradnji s planiranim početkom izgradnje uređaja kapaciteta 400 ES u ovoj godini.
 7. Marčana – kolektorska mreža naselja (općina Marčana, sliv bunara Valdragon i Jadreški) je u izgradnji s planiranim početkom izgradnje uređaja 1500 ES u ovoj godini.

Sustavi koji su u izgradnji grade se vlastitim sredstvima IVS-a iz naknade za razvoj, uz sufinanciranje manjeg iznosa od strane Hrvatskih voda, osim sustava Marceljani za kojega je bilo odobreno sufinaciranje iz fonda za Ruralni Razvoj u 100%-tnom iznosu, na 2. natječaju u 2018.godini.

Prije toga je prema prvom natječaju iz 2017. bilo odobreno sufinaciranje iz fonda za Ruralni Razvoj za sustave Podmeja – Cerje – Grimalda kolektorske mreže i UPOV-a, a za sustave Ritošin Brig, Štrmac, Mandalenčići, Ročko Polje, Lindar , Vicani i Loborika samo za kolektorsku mrežu. Sredstva za sustave Ročko Polje, Lindar, Štrmac, Mandalenčići, Ritošin Brig su već zatražena jer su ti sustavi u funkciji, za sustav Podmeja-Cerje-Grimalda zahtjev za isplatu je u pripremi, a za sustave Vicani i Loborika potrebno je izgraditi i pripadajući UPOV, te cijeli sustav staviti u funkciju.

PROJEKTIRANJE
U tijeku je projektiranje kolektorskog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja iz programa IVS-a do rednog broja 56, na prihvaćenoj listi programa. Dodatno, započeto je i projektiranje za sustav odvodnje naselja Markovac (općina Višnjan, sliv izvora Gradole), te naselja Škropeti i Motovunski Novaki (općina Karojba, sliv izvora Gradole) i naselja Melnica (sliv izvora Rakonek) koja su, temeljem rezultata studije, naknadno prihvaćena u program IVS-a.

Skip to content