STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Objava: 8. listopada 2016.

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Puli, Ispostava Buzet (u daljnjem tekstu: HZZ), IVS d.o.o. iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u stručnim službama Društva.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe do 29 godina starosti, bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, a koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode minimalno trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljati će se u:

Odjelu za pravne i opće poslove

Stručno osposobljavanje na poslovima i zadacima radnog mjesta: Suradnik u odjelu za pravne i opće poslove,

Potrebna stručna sprema: VŠS (viša stručna sprema), odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij,

Zahtijevano zvanje/struka: javna uprava,

Broj izvršitelja: 1

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se zaključno do ponedjeljka 17.10.2016. na adresu: IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8 ili e-mail adresu ana.sculac(at)ivsustav.hr

Sve dodatne informacije potencijalni kandidati mogu dobiti na br. tel. 052/662-355 ili 052/219-651.

Detaljnije u dokumentu Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u IVS-Istarskom vodozaštitnom sustavu d.o.o. klikom ovdje (.pdf)

Skip to content