SUSTAV RAPAVEL – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Sustav Rapavel - izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Objava: 21. prosinca 2017.

Sustav Rapavel – Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Rapavel – kolektorska mreža naselja i UPOV, na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge tri gospodarska subjekta:

  1. Loveco d.o.o. (predstavnik: Jakša Barbarić, dipl. ing.)
  2. Adeptio d.o.o. (predstavnik: Marko Trbović, dipl. ing.)
  3. Vodotehnika d.d.

Ad. 1. Primjedbe na Troškovnik Rapavel UPOV:

  • stroj za dehidraciju i uvrećavanje mulja potrebno je dopuniti jedinicom za doziranje i pripremu otopine polielektrolita – prihvaća se;
  • puhalo za aeraciju potrebno je opisati na način da razlika tlaka iznosi najviše 1 bar – prihvaća se;
  • defosfatizacija je projektirana s prevelikim volumenima spremnika, stavku treba prilagoditi stvarnoj veličini uređaja – prihvaća se.

Ad. 2. Primjedbe na Troškovnik Rapavel UPOV, poglavlje G. Elektroinstalacije:

  • točka 1. sadrži stavke elektroormara koje se ponavljaju te ih je potrebno brisati iz opisa – prihvaća se;
  • točka 2. sadrži opis dobave i ugradnje PLC konfiguracije Siemens Simatic S7-1500 te se predlaže zamjena u tip Siemens Simatic S7-1200 – prihvaća se;
  • točka 3. sadrži stavku dobavu i ugradnju operaterskog panela te se predlaže zamjena predloženog HMI panela za varijantu baziranu na PC panelu – prihvaća se;
  • točka 4. sadrži stavku dobavu i ugradnju 24V akumulatorskih baterija te se predlaže zamjena stavke s dobavom industrijskog uređaja za besprekidno napajanje (UPS) – prihvaća se.

Ad.3. U Troškovniku radova 1. Sanitarna kanalizacija naselja Rapavel-faza II- kolektorska mreža naselja, H.2. dobava, doprema i montaža CS naveden je opis uz uvjerenje o sukladnosti koji je potrebno izmijeniti – prihvaća se.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Rapavel – kolektorska mreža naselja i UPOV, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

VEZANI DOKUMENT

Sustav Rapavel – Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Skip to content