UGOVOR O IZGRADNJI FOTONAPOSNKIH ELEKTRANA

Potpisan je Ugovor o izgradnji fotonaposnkih elektrana

Objava: 28. lipnja 2017.

IVS – potpisan Ugovor o izgradnji fotonaposnkih elektrana za vlastitu potrošnju

Dana 19.06.2017. potpisan je Ugovor o izgradnji fotonaposnkih elektrana za vlastitu potrošnju s izvođačem Hrvatski telekom d.d. i Enerco Solar d.o.o. Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Skip to content