Zabrana sklapanja ugovora – Istarski vodozaštitni sustav – IVS

Zabrana sklapanja ugovora - Istarski vodozaštitni sustav - IVS

Objava: 12. rujna 2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. (Naručitelj) u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:120/16):

Ažurirano: 03.05.2022. godine

(1) Zajednički projektantski ured Roberto Unukić i Robert Mavrić, ulica E. Bullessicha 1, 52210 Rovinj
(2) Studentski centar Pula, Ul. Sv. Mihovila 3, 52100 Pula
(3) Arman Vitis d.o.o., Nardući 1A, 52440 Vižinada 52447

IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.

Skip to content